E-DEFTER NEDİR ?

Dijital ortamda hukuki olarak karşılık bulan e-Defter uygulaması, devlet destekli e-Dönüşüm sürecinin bir parçasıdır. 2004 yılından beri resmi olarak kullanılmakta olan e-Defter uygulaması, tutulması zorunlu olan yevmiye ve büyük defterlerin dijital ortamda yer almasını ve zaman damgası ile imzalanabilmesini sağlamaktadır.

e-Defter uygulamasının devlet tarafından belli mükellefler için zorunlu kılınması, e-Defter nedir, sorusunu da gündemin önemli sorularından biri haline getiriyor.

Hızlı ve düzenli denetimi amaçlayan e-Defter uygulamasını şahıs firmaları da tüzel firmalar da kullanabilir. e-Defter uygulaması defterlerin dijital ortamda tutulmasını, muhafaza edilmesini, ibraz edilmesini ve kaydedilmesini sağlar. e-Defter uygulaması için Gelir İdaresi Başkanlığı onaylı yazılım kullanılması gerekir. Uyumluluk onayı almış yazılım programı ile e-Defter uygulaması kullanılabilir.