E-FATURA NEDİR ?

e-Fatura, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip, elektronik ortamda hazırlanan bir fatura çeşididir. Yalnızca E-fatura sistemine geçen firmalar kendi aralarında e-fatura gönderimi yapabilirler.

E-fatura gönderim ve alımlarında Gelir İdaresi Başkanlığı sunucuları kullanılmaktadır. Bu sebeple gönderim ve alımlar anlık olarak yapılabilmektedir.

E-fatura mükellefi olmayan firma ve kişilere e-arşiv fatura gönderimi yapılmaktadır.

E-ARŞİV FATURA NEDİR ?

E-Arşiv fatura içeriği itibari ile e-fatura ile aynı özelliklere sahiptir. E-fatura mükellefi olmayan firma ve kişilere e-arşiv fatura gönderimi yapılmaktadır. E-Arşiv fatura sayesinde kâğıt kullanımı tamamen ortadan kalkmaktadır.

E-Arşiv fatura içerikleri anlık olarak Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmez. e-Arşiv uygulaması kapsamında oluşturulan faturalar, takip eden ayın 15’inci günü saat 24:00’a kadar oluşturulacak e-Arşiv raporu ile GİB‘e bildirilir.