E-İRSALİYE NEDİR ?

  • Mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-İrsaliyeleri, üzerindeki Mali Mühür veya elektronik imzayı da içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde saklamakla yükümlüdür. Orkestra ile çalışarak, 10 yıl saklama hizmetinin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
  • İrsaliye Oluşturma / İrsaliye Gönderme / İrsaliye Arşivleme gibi roller tanımlayabilirsiniz. Böylece kullanıcılar sadece tanımlı oldukları role göre işlem yapabilirler.
  • Yeni e-İrsaliye geldiğinde, yanıt verilmeyen, alıcısına ulaşmayan e-İrsaliyeler olduğunda e-posta bilgilendirmesi ayarlayarak takibinizi kolaylaştırabilirsiniz.
  • Toplu irsaliye indirme, yazdırma, arşivleme yapabilir, zaman kazanabilirsiniz.
  • Farklı raporlama seçenekleriyle, e-İrsaliye detay bilgilerini tek tuşla istediğiniz şekilde görebilir ya da excel raporuna dönüştürebilirsiniz.